Emlak ilanı vermenin en kolay yolu, EviniAlSat.com - Free'ye  Hoşgeldiniz!.. 

En Popüler

YENİ EVİNİZ, DOĞRU ADRESİNİZ

                                                           

1. GENEL HUSUSLAR

   a. http://www.evinialsat.net  alan adında bulunan Evinialsat.com - Free internet sitesi (Bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) Yalçınkaya Bilgisayar, Elektronik ve Mühendislik Tic. Ltd.Şti. (Bundan böyle kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

   b. Site'yi ziyaret ederek ve/veya Site üyesi olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Site'de belirtilecek olan tüm hususları kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde lütfen Site'yi kullanmayınız.

   c. Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Site'de yer alan ve yer alacak olan "ŞİRKET" tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları'nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

   ç. Kullanım Koşulları www.evinialsat.net internet adresinde yer almaktadır. "ŞİRKET" bu koşullarda, Site'de ve Site'nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir.

      Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site kullanıcıları ve üyeleri, http://www.evinialsat.net adresine her yeni girişlerinde; güncellenmiş / değiştirilmiş / ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

   d. "ŞİRKET" Site'de, "Üye" konumunda bulunan bireyler, emlakçılar, müteahhitler ve inşaat şirketleri, bankalar da dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama, devir vb. hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için "Üye"lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

2. TANIMLAR

Hizmetler: "İlan Ürünleri" de dahil olmak üzere "Üye"lerin bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "ŞİRKET" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Özel ilan/Reklam Ürünleri/Çeşitleri: Üye tarafından Site'ye girilen ilanların görsel olarak öne çıkarılması (ilan listesinde ilk sırada yayınlanması, ilanın koyu, çerçeveli, arka planı renkli ve özel işaretli olması) ve site girişinde reklamın görüntülenmesi, sponsorlu ilanlar şeklinde yayınlanması, Banner reklamların tüm alt sayfalarda görüntülenmesi, özel ilan olarak emlağın görüntülenmesi şeklinde belirlenen ve "Site"nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya "ŞİRKET" yetkilileri tarafından "Üye"ye özellik ve ücretleri beyan edilen "ŞİRKET"in  ilan ve reklam hizmetleri.

Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Site: http://www. evinialsat.net alan adından ulaşılabilen "ŞİRKET"in işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web sitesi.

Üye/Üyeler: Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye Sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

3. YÜKÜMLÜLÜKLER , HAKLAR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

   a. "Kullanıcı", "ŞİRKET"in, "Site"de "Üye"ler ve "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı "ŞİRKET"in, "ŞİRKET" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

   b. "Kullanıcı"; "Site"de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkullerle ilgili bilgilerin veya diğer konulardaki bilgilerin tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site"de yer alan tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Kullanıcı" ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "ŞİRKET"in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

   c. "Kullanıcı", "Site" üzerinden "ŞİRKET"in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. "ŞİRKET", Site'de kullandığı ve işbirliği  içerisinde olduğu üçüncü şahıs/şirket  sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun "ŞİRKET"in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler'in kendi sorumluluğundadır.

   ç. "Kullanıcı", Site" üzerinde diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili, "Site" tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla "Site"ye yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

   d. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin "ŞİRKET" ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler/şirketler  tarafından "ŞİRKET"e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   e. "Kullanıcı", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; bu Kullanım Koşullarının hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Kullanıcı"'nın "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, mali ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

   f. "ŞİRKET", "Kullanıcı" tarafından "Site"ye beyan edilen kişisel bilgileri, ŞİRKET Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Kullanıcılar/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece "ŞİRKET" Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz. "Kullanıcı", bilgilerinin "ŞİRKET" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

      (1)  Öyle ki, "ŞİRKET", yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar/Üyeler'in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. www. evinialsat.com - Free ilişkin işbu ticari elektronik iletiler tarafımıza ilettiğiniz e-mail bilgileri aracılığı ile yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri amaçlarla tarafınıza gönderilmekte olduğunu bildirir, tarafımızla paylaştığınız e-posta bilginizin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar dışında kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

      (2) http://www. evinialsat.net tarafından gönderilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsanız lütfen Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresinden bizimle irtibata geçiniz. Talebiniz bize ulaştığı andan itibaren en kısa sürede gönderim listesinden çıkışınız sağlanacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istemeniz halinde lütfen bizimle aşağıda bilgilerinize sunulan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi bizlere iletmenizi önemle rica ederiz.

Ünvanı             : Yalçınkaya Bilgisayar, Elektronik ve Mühendislik Tic. Ltd.Şti.

Adresi              : Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı, Onur İş Hanı ve Çarşısı No:12 Kat-7 Daire/159    Kızılay / Çankaya / Ankara / Türkiye

Mersis No        : 7541473373785958

Ticaret Sicil No: 152436

Vergi No          : Mithatpaşa V.D.: 9330053018

Telefon            : +90 312 417 00 68     

E-mail              : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

   g. "Kullanıcı"; kendisi tarafından "Site"ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs,  kötü niyetli yazılım  vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   ğ. "ŞİRKET", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. "Kullanıcılar"ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin/şirketlerin  erişimine kapatabilme ve silme hakkını kullanabilir.

   h. "Üye"nin, "İlan Ürünleri"nden faydalanmaya başlaması, söz konusu ürünler için "ŞİRKET" tarafından belirlenen ve "Site"nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya "Üye"ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır.

        (1) "Site"de ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

        (2) "ŞİRKET", "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Üye"lerin ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

        (3) "ŞİRKET" tarafından her zaman "Site"de çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, "ŞİRKET" her zaman söz konusu ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "ŞİRKET"in ilgili "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

   ı. "Kullanıcı", "ŞİRKET"in, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Site" ve "ŞİRKET"in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın "ŞİRKET"e verdiğini kabul ve beyan eder.

       "Kullanıcı", Site" tarafından ortaya konulan ve diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  j. Üye'ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde "ŞİRKET"in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.

     Üye'lerin Evinialsat.com - Free web sitesi üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. "ŞİRKET" işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye'lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye'ler bu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

   k. Site'de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

      Ayrıca "ŞİRKET" altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

    l.  Kullanıcı'lar ve Üye'ler, üyelikten ayrılmaları durumunda "ŞİRKET"ten herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

   m. "ŞİRKET", Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. "ŞİRKET", doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

   n. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil  ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site"nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "ŞİRKET"e ait ve/veya "ŞİRKET" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "ŞİRKET" uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına "ŞİRKET" tarafından izin verilmemektedir.

   o. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden "ŞİRKET"in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

   ö. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, Site'nin çalışmasına müdahale edemez, herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanamaz, siteye yetkisiz olarak bağlanamaz ve işlem yapamaz.

       Diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

       Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde "ŞİRKET"in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya ve/veya Üye'ye aynen rücu edilir.

   p. "Evinialsat.com", "Site"nin kullanımını; Üye"lerin gayrimenkul ilanı girişleri, Kullanıcıların/Üyelerin   Site üzerinde bulunan içeriği görüntülemeleri ve sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "Özel İlan/Reklam Ürünleri"nin" sitede yayımlanması amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle müteakip maddelerde belirtilen kapsamda, "Site"nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

    (1) "Site"nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

    (2) "Site"nin yasadışı, hileli veya "İlan Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;

    (3)  "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

    (4)  "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması;

    (5)  "ŞİRKET"in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot,  örümcek, veri madenciliği , veri taraması  vb. "ekran kazıma" yazılımları veya sistemleri kullanılması  yasaktır.Bu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site"nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; " ŞİRKET"in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, " ŞİRKET "in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. " ŞİRKET "in; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve  ticari bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır." ŞİRKET ", Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı'yı veya Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda " ŞİRKET ", gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

4. DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

       " ŞİRKET ", tamamen bu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değişmez.

5. ZORUNLU(MÜCBİR) SEBEPLER

     Hukuken zorunlu(mücbir) sebep sayılan tüm durumlarda, " ŞİRKET " işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir.

     Bu ve bunun gibi durumlar, " ŞİRKET " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " ŞİRKET "ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

     Zorunlu(Mücbir) sebep terimi; isyan, doğal afet, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " ŞİRKET "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılması mümkün olmayan  olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. İHTİLAFLAR HALİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

     Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ANKARA  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. KAYITLARDA GEÇERLİLİK VE BÜTÜNLÜK

     "Kullanıcı", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda " ŞİRKET 'in kendi veritabanında,  sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtları, defter kayıtları, bilgisayar kayıtları vb.,  muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, " ŞİRKET "i  yemin   teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil  sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

      İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.